Actievoorwaarden Instagram fotowedstrijd #mijnherfst

ACTIEVOORWAARDEN: Instagram fotowedstrijd #mijnherfst oktober 2015

1. De “Instagram fotowedstrijd #mijnherfst oktober 2015” ter promotie van het Instagram account van T-Mobile Nederland, (hierna te noemen als Actie), wordt georganiseerd door T-Mobile Netherlands B.V. (“T-Mobile”), Waldorpstraat 60, 2521 CC Den Haag.

2. De Actie is geldig van 12 oktober 2015 tot en met 25 oktober 2015, 23.59 uur (hierna te noemen: “Actieperiode”).

3. Iedereen die het T-Mobile Instagram (@tmobilenederland) account volgt kan via Instagram deelnemen aan de Actie. Je maakt kans op het winnen van de Prijs als je binnen de Actieperiode (i) jouw herfstfoto plaatst op je persoonlijke Instagram account, (ii) in de tekst #mijnherfst plaatst en (iii)@tmobilenederland als account tagt en (iiii) door akkoord te gaan met de actievoorwaarden.

4. De waarde van de hoofdprijs van de Actie is ongeveer 450 euro en bestaat uit:

– 1x LG G4 smartphone. De kleur van het toestel wordt bepaald door T-Mobile + 1x deelname aan de workshop Mobiele fotografie van Eelco Roos. Datum, tijdstip en locatie van de workshop worden bepaald door T-Mobile.

De waarde van prijs 2 t/m 5 is ongeveer 100 euro en bestaat uit:
– deelname aan de workshop Mobiele fotografie van Eelco Roos. Datum, tijdstip en locatie van de workshop worden bepaald door T-Mobile.

5. Na de Actieperiode behoudt T-Mobile zich het recht voor tussen 26 oktober 2015 en 6 november 2015 de Winnaars van de workshop mobiele fotografie bekend te maken. De 5 Winnaars van de workshop mobiele fotografie worden uitgekozen door de jury die bestaat uit fotograaf Eelco Roos en zullen bekend worden gemaakt door middel van een bericht op het Instagram account van T-Mobile.
De winnaar van de LG G4 smartphone wordt bekend gemaakt op de dag van de workshop mobiele fotografie en wordt gekozen middels stemmen op het Instagram account van T-Mobile.

6. Na bekendmaking van de Winnaar, heeft hij/zij 7 dagen de tijd om de Prijs op te eisen. De Prijs opeisen kan alleen door binnen Instagram een privébericht te versturen waarin naam en adresgegevens worden vermeld. Wanneer de Winnaar zich niet binnen 7 dagen meldt, verliest de Winnaar zijn/haar recht op de Prijs en behoudt T-Mobile zich het recht voor om een andere Winnaar te selecteren.

7. De ingezonden reactie/foto dient in overeenstemming te zijn met de geldende wet- en regelgeving en in overeenstemming te zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij twijfel Deelnemers te diskwalificeren zonder de Deelnemer hier over te informeren.

8. Deelnemer dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn en woonachtend te zijn in Nederland.

9. De Deelnemer dient, indien hier naar gevraagd wordt, juiste en volledige gegevens te verstrekken. Onjuiste of onvolledige gegevens leiden tot ongeldige deelname.

10. T-Mobile behoudt zich het recht voor Deelnemers direct en zonder nadere motivering uit te sluiten o.a. bij (op verdenking van) fraude.

11. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van T-Mobile en alsmede eventuele participanten ten aanzien van de betreffende Actie (waaronder begrepen adverteerders, sponsors of producenten).

12. Onvolledige reacties en reacties die na de Actieperiode binnenkomen, zijn uitgesloten van deelname. De T-Mobile database is leidend en over de inhoud kan niet gecorrespondeerd worden.

13. De waarde van de Prijs wordt niet uitgekeerd in contanten en kan niet worden overdragen aan derden.

14. De uitslag van de Actie is bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

15. De uitkering van de Prijs wordt verzorgd door T-Mobile.

16. De prijs wordt uitgekeerd in de staat waarin ze zich bevinden. T-Mobile is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij de levering (verzending) van de Prijs.

17. Wanneer u deelneemt aan een Actie, geeft u T-Mobile toestemming uw persoonsgegevens en de ingezonden foto te gebruiken voor marketing en promotionele doeleinden. T-Mobile mag de verstrekte persoonsgegevens en de ingezonden foto daarnaast in het kader van de bekendmaking van de Winnaar vermelden via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Bij het plaatsen van de foto bent u zelf verantwoordelijk voor de toestemming van portretrecht van alle personen op de betreffende foto.

18. T-Mobile evenals eventuele partners ten aanzien van de betreffende Actie zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Actie, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie of de aanwijzing van de Winnaar. Daarnaast is deelnemen aan en/of gebruik maken van de gewonnen Prijs geheel voor eigen risico van de Winnaar en geschiedt voor eigen rekening.

19. De Winnaar moet voor ontvangst van de Prijs enkele persoonsgegevens aan T-Mobile verstrekken. Door deelname aan de Actie gaat de Winnaar akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor de doeleinden van de Actie. Door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens zullen door T-Mobile in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt worden.

20. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag.

21. Deze specifieke actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. T-Mobile draagt zorg voor eventueel verschuldigde belasting.

22. Door invulling en verzending van de gegevens geeft de Deelnemer aan bekend te zijn met deze actievoorwaarden en gaat Deelnemer automatisch akkoord met deze actievoorwaarden.