Veel gestelde vragen over de CEO app

De T-Mobile CEO app bestaat nu een jaar. Gezien het gebruik en de behaalde resultaten blijkt deze app een schot in de roos.
Het afgelopen jaar is er veel doorontwikkeld aan de CEO app. Veel nieuwe functionaliteit, groot en klein, is toegevoegd. Aan de gebruikerskant wijzigen er ook continue zaken. Mensen starten of vertrekken bij T-Mobile, de rechten om bepaalde functies wel of niet te gebruiken wijzigen en er komen steeds meer gebruikersgroepen bij.
Het lijkt daarom handig om een overzicht te hebben van veel gestelde vragen.

1. Waarom de CEO app?

De CEO app is bedoeld om het ambassadeursschap van T-Mobile medewerkers mbt T-Mobile te vergroten. Dat proberen we te bereiken langs 3 stromen:

  • Vragen stellen
    We stellen je in staat om alle vragen van familie vrienden en kennissen over T-Mobile gerelateerde zaken te beantwoorden. Als je zelf het antwoord niet weet, dan zet je de vraag in de CEO app en stuurt hem naar je collega’s. Zij beantwoorden de vraag aan de klant en informeren jou over de status. Momenteel worden de meeste vragen door Webcare beantwoord.
  • Vriendenvoordeel
    We bieden je de mogelijkheid om familie, vrienden en kennissen gratis kennis te laten maken met een aantal producten en diensten van T-Mobile. Dit doen we met Vriendenvoordeel. De aangeboden lijst met Vriendenvoordeeltjes wordt continue aangepast. Hiervan wordt je via de CEO app op de hoogte gesteld.
  • Direct klantcontact
    We willen direct klantcontact voor alle medewerkers stimuleren. Het hebben van direct klantcontact is een cadeautje. Het maakt jezelf wijzer, het inspireert en stelt je in staat om je werk nog beter te doen. CEO ervaringen en alle andere functionaliteiten zullen dan ook met name gericht zijn op het stimuleren van direct klantcontact.

2. Voor wie is de CEO app bedoeld?

De belangrijkste gebruikers van de CEO app zijn de T-Mobile medewerkers. Niet alleen zij die in vaste dienst zijn, maar bijvoorbeeld ook contractors, uitzendkrachten en collega’s van onder andere T-Systems en Huawei. Zij mogen de app allemaal gebruiken zolang ze direct en indirect in dienst zijn bij T-Mobile.

3. Mag ik Vriendenvoordeel aan mezelf geven?

Primair is Vriendenvoordeel bedoeld om familie, vrienden en kennissen een ‘cadeautje’ te geven. Dat draagt direct bij aan het verhogen van het ambassadeursschap van medewerkers. Voorbeelden zijn je eigen kinderen, je ouders, oom, tante, vrienden, het sportteam, een goede kennis of een willekeurige T-Mobile klant waarvan je vindt dat hij/zij een cadeautje verdient.
Het is niet de bedoeling dat je Vriendenvoordeel aan jezelf uitdeelt. Uiteraard kan dat een keer gebeuren, maar dat moeten uitzonderingen zijn en blijven.

4. Hoe wordt Vriendenvoordeel verwerkt?

Alle Vriendenvoordeel verzoeken worden direct naar Webcare gestuurd. Zij verwerken alle verzoeken handmatig in de juiste T-Mobile systemen. We zijn bezig om de verzoeken automatisch te gaan verwerken. Hierdoor zal Webcare worden ontlast. Daarnaast denken we dat het automatisch verwerken zelfs realtime kan. Dat betekent straks dat als je iemand een Vriendenvoordeel geeft, hij/zij direct daarvan een bevestiging krijgt. De ultieme ervaring dus.

5. Hoe worden gestelde vragen verwerkt?

In de CEO zijn verschillende categorieën beschikbaar waarin onderwerpen staan waarover je een vraag kunt indienen. We streven ernaar om deze vragen direct op de juiste plek te krijgen. Zo gaan alle netwerkvragen direct naar Netwerkspecialisten. De meeste andere vragen worden verwerkt door Webcare.

6. Waarom moet ik de CEO app toestemming geven om mijn locatie bij te houden?

Binnen de CEO app testen we verschillende technologieën die we wellicht later zullen uitrollen naar onze klanten. Een van deze technologieën is iBeacons. Met iBeacons kunnen we mensen op een specifieke locatie verrassen met iets leuks. Op dit moment is dat bijvoorbeeld gratis koffie bij de Cube. We kunnen dat alleen doen als we de locatie weten van de betreffende gebruiker. Daarom vraagt de CEO app bij installeren op deze toestemming.

7. Wie kan mijn locatie zien?

Niemand. Het is geen doel om te zien waar onze gebruikers zijn. Je locatie is een gegeven tussen de app en een iBeacon, waar die ook hangt. Je locatie is onzichtbaar voor mensen, wordt niet opgeslagen en is niet opvraagbaar.

8.  Waarom moet mijn Bluetooth aanstaan?

iBeacons werken alleen via Bluetooth 4.0 (Low Energy). Via bluetooth kan de iBeacon via de smartphone met de CEO app praten en bijvoorbeeld een pushnotificatie uitsturen. De impact van Bluetooth op je batterij is tegenwoordig te verwaarlozen.

9. Waarom is er geen CEO app voor Windows Phone?

De CEO wordt tegen minimale kosten gebouwd en doorontwikkeld. Gezien het enorm lage aantal Windows Phones in de organisatie is er voor gekozen vooralsnog geen versie voor Windows te maken. Wel zullen we naar alle waarschijnlijkheid in 2016 een webvariant maken die op alle smartphones, laptops en desktops zal werken.

10. Wie bepaalt de prioriteiten van de doorontwikkeling?

De CEO app wordt gebouwd volgens de scrum/agile methodiek. Dat betekent dat er een backlog is van zaken die allemaal moeten worden gebouwd. Deze backlog wordt iedere week samen met de ontwikkelaars besproken en geprioriteerd.  Doordat er zeer flexibel wordt gewerkt is het mogelijk dat er al iets wordt gebouwd, maar dat iets anders ineens prio krijgt. Verzoeken voor nieuwe functionaliteit komen uit de gehele organisatie, vooral uit Digital Service en Marketing. Gezamenlijk met de indiener van het idee wordt bepaald hoe hoog de prio is en wanneer we het verzoek ongeveer kunnen opleveren.
Om de doorontwikkeling slim te financieren werken we volgens het ‘de vrager betaalt’ systeem. Op die manier spreiden we de kosten over meerdere cost centers en zijn we in staat om door te blijven ontwikkelen.

11. Wie bouwt de CEO app?

De CEO app wordt gebouwd door Oberon. Zij zijn een voor ons bekende partij aangezien zij ook de My T-Mobile app bouwen.

Tot slot

Mis je informatie of heb je andere vragen, mail dan naar ceoapp@t-mobile.nl